در اینجا می توانید با ما در ارتباط باشید.

ارتباط با «فاروق کریمی زاده»:

Email: hapu [at] riseup [dot] net

 ارتباط با «بهنام سیم جو»:

Email: bsimjoo@gmail.com Telegram: @bsimjoo Instagram: @bsimjoo github: bsimjoo