با استفاده از درگاه‌(های) پرداخت زیر میتوانید به نویسندگان وبلاگ کرم‌های کامپیوتر هدیه بدهید.کل این هدیه به جز کارمزد انتقال وجه به نویسنده می‌رسد.