مطالب و محتوایی که نویسندگان کرم های کامپیوتر سازنده‌ی آنها هستند، تحت مجوز های برگزیده‌ی نویسندگان به شرح زیر میباشند(مگر اینکه خلافش ذکر شده باشد):

بهنام سیم‌جو

حقوق تمامی محتوای تولید شده توسط من اعم از متن و تصویر و غیره تحت مجوز CC BY-SA نسخه 4.0 است. خلاصه مجوز (فارسی / انگلیسی) و متن قانونی مجوز

فاروق کریمی زاده

تمام مطالب و محتوای متنی و تصویری تولید شده توسط من،جز موارد زیر،تحت مجوز CC BY-SA نسخه 4.0 است. خلاصه مجوز (فارسی / انگلیسی) و متن قانونی مجوز
  • screenshot‌ها از نرم‌افزار هایی که مجوزی ناسازگار با مجوز انتخابی من دارند. در آن صورت:
    • screenshot تحت سهل‌انگارترین مجوز CC سازگار با مجوز نرم‌افزار است.
    • در صورت عدم وجود همچین مجوزی از خانواده CC‌ها، screenshot تحت مجوز خود نرم‌افزار قرار دارد.

محتوایی که ما خود تولید نکردیم، تحت مجوز منابعشان قرار دارد. اگر منبع را ذکر نکردیم یا منبع اجازه کپی‌برداری حتی با ذکر نامشان را نمی‌دهد، به ما اطلاع دهید.