اگر تمایل دارید به عنوان نویسنده در وبلاگ ما فعالیت کنید رزومه خود را به صورت یک نظر برای همین مطلب ارسال کنید.

 

  • ارسال لینک مجاز است.
  • نظر ها تنها به صورت خصوصی قابل ارسال است.
  • مکاتبات از طریق ایمیل صورت می گیرد، پس ورود ایمیل الزامی است.
  • از ارسال رزومه کذب جدا خودداری کنید.
  • در حال حاضر هیچ گونه حقوق مادی نه برای ما و نه برای نویسندگان در نظر گرفته نشده.
  • داشتن اطلاعاتی ارزشمند و مفید جهت ارائه در مورد رایانه الزامی است.
  • بعد از ارسال رزومه در صورت نیاز و تایید از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهیم بود، پس از ارسال چند باره خودداری کنید.
  • لطفا نام، نام خانوادگی و سن را ذکر کنید.
  • در صورت پذیرفته شدن برای فعالیت در وبلاگ نیاز به عضویت در بیان است.