os.urandom(n)

تابع os.urandom تعداد n بایت تصادفی برمیگرداند که برای مصارف رمزنگاری و دیگر کاربرد‌ها که اعداد تصادفی با کیفیت‌تر نیاز دارند مناسب است.منبع این تابع، منبع اعداد تصادفی سیستم‌عامل است که در شبه‌یونیکس‌ها یو‌رندم و در ویندوز CryptGetRandom() هست.اگر این منبع وجود نداشته باشد، استثنا(یا خطای) NotImplementedError ایجاد میشود.یک مثال که یک عدد صحیح ۱ بایتی(از ۰ تا ۲۵۵) برمیگرداند:

import os
random_number = int(os.urandom(1).hex(),16)
print(random_number)

برای استفاده های سطح بالاتر میتوانید از ماژول secrets(تنها پایتون ۳) یا random.SystemRandom استفاده کنید.

منبع: مستندات پایتون ۳