این پرونده های ایمیج مربوط به ویندوز ۳.۱۱ - آخرین ویندوز مایکروسافت که برای نصب نیاز به داس داشت - هستند(عنوان کاملش:‌ Windows 3.11 for Workgroups)، جمعا ۸ عدد ایمیج ۱.۴۴ مگابایتی برای فلاپی دیسک های قدیمی وجود داره. شاید هوس بکنید به چند دهه قبل برگردید!

نکته: ویندوز ۳.۱۱ و پایین‌تر مستقل نیستند، در واقع یک رابط کاربری بصری برای داس هستند، پس باید اول داس رو نصب بکنید و ویندوز رو روی داس.

نکته: سعی کردم ویندوز ۳.۱۱ رو روی فری‌داس نصب بکنم اما نتونستم.


حجم: 10.3 مگابایت
پرونده های ایمیلج ویندوز ۳.۱۱ برای گروه های کاری

مطالب مرتبط: