System information panel

اگر می خواهید اطلاعات خود را به صورت دلخواه همانند بالا در مشخصات ویندوز وارد کنید این مطلب را دنبال کنید

برای این کار باید چند مقدار را در رجیستری ویرایش کنید. کلید ترکیبی Win+Rرا بگیرید تا پنجره Run باز شود، کلمه Regedit را بنویسید و کلید Enter یا دکمه ی OK را بزنید تا برنامه ی Regedit باز شود.

از منوی درختی سمت چپ پنجره به آدرس زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation

بعد از این که آخرین پوشه (کلید) را باز کردید در سمت راست صفحه کلیک راست کنید و از منوی New گزینه ی String value را انتخاب کنید و نام و اطلاعات آن را همانند زیر وارد کنید  (تمامی موارد اختیاری هستند):

Logo = آدرس فایل تصویر.Bmp
Manufacturer = نام دلخواه
SupportHours = یک ساعت برای مشاوره و پشتیبانی انتخاب کنید
SupportPhone = شماره موبایل یا تلفن
SupportURL = آدرس وب دلخواه

البته باید دقت کنید که فرمت فایل لوگو حتما bmp باشد و حتما Bit depth آن هم 24 باشد.

 

می توانید فایل زیر را بعد از دانلود ویرایش کرده، مقادیر دلخواه وارد کنید و از آن استفاده کنید:

 

و یا این که از طریق خط فرمان به صورت زیر عمل کنید:

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Bsimjoo>reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v Manufacrturer /d "a name"

The operation completed successfully.

C:\Users\Bsimjoo>reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation /v Logo /d "file address"

The operation completed successfully.

C:\Users\Bsimjoo>_