همان طور که در آموزش دستور assoc این دستور جنبه ی خرابکاری هم دارد.

توسط این دستور می توانید کاری کنید تا هیچ برنامه ای اجرا نشود حتی آنتی ویروس یا برنامه ی ریکاوری! کافیست تعریف فرمت exe. را تغییر دهیم تا ویندوز دیگر آن را به عنوان فایل اجرایی نشناسد که این کار توسط دستور assoc امکان دارد.

assoc .exe=file

اینگونه ویندوز فایل هایی با پسوند exe. را به عنوان یک فایل می شناسد نه یک فایل اجرایی و این گونه کل ویندوز به فنا می رودdevil