namebench با استفاده از تاریخچه مرورگرتان یا دیگر منابع، سرور‌های DNS را محک زده و برای شما مشخص میکند که کدام سرور برای رایانه‌ی شما سریعتر هست. در نهایت برنامه نتیجه را برای شما بصورت پرونده‌ی HTML به نمایش میگذارد که میتوانید بفهمید کدام سرور‌ها بر اساس سرعت و فاصله از شما، برای شما بهتر است.

در تصویر زیر میتوانید نتیجه‌ی مقایسه‌ی یکی از سرور‌های شرکت زیرساخت را با سرور های جهانی رایگان ببینید.

همانطور که میبینید، namebench سرور گوگل را به عنوان سرور اول پیشنهاد داده است(منبع دیتا، تاریحچه‌ی فایرفاکس من بوده). البته خودم یک سرور داخلی را به عنوان سرور دوم نگه داشتم. توجه کنید که این نتایج بسته به اینکه در چه مکانی و در چه شبکه‌ای هستید متفاوت است پس برای فهمیدن بهترین سرور‌ها برای خودتان، خودتان باید اقدام بکنید.

برای نصب در توزیع های دبیان‌بیس میتوانید از apt کمک بگیرید:

apt install namebench

یا اینکه از مرکز نرم افزاری آنرا نصب کنید.در آرچ هم به این صورت عمل کنید:

pacman -S namebench

برای ویندوز نیز با اندکی جستجو در اینترنت، میتوانید پرونده‌های باینری را پیدا کنید.